درباره ما

کستیم

خیلی وقتا یادگرفتن یک مهارت جدید که بشه باهاش کارهای خاصی رو کنیم نیاز به گذروندن و زیر رو کردن انواع کلاس ها، سی دی ها و کتاب ها دارد که آخرش هم معلوم نیست به نتیجه و هدف باب میلمون برسیم یا نهاز طرفی دیگر آموزش های روز به روز و روش های نوین جایگزین آموزش ها و روش های سنت گرایانه و مدرک گزایانه شده اند و اولویت اکنون با شناخت مهارت های فردی و داشتن تجربه هایی فارغ از مدرک دانشگاهی میباشد

هدف

هدف ما در باشگاه کارآفرینی قصد هموار سازی راه آموزشو تجربه کردن را داریم و هدف خود را در ارائه مقالات، آموزش های بروز و جامع برای هموار سازی راه شما عزیزان قرار داده ایم. ما در باشگاه کارآفرینی در کنار ارائه آموزش و مقالات به عنوان یک حامی مادی و معنوی در کنار کسب و کارهای نوین و نوپا سلامت محور نیز خواهیم بود

راه تماس با ما

۰۲۱-۶۶۴۰۹۷۲۸

بچه های پشت صحنه

اعضای تیم باشگاه کارآفرینی

اشتراک در خبرنامه ها

آدرس ایمیل خود را وارد کنید تا در خبرنامه ما عضو شوید به طور مرتب تحویل داده می شود!